Kommittéer och samordnare

 

Sponsring- och inköpssamordnare

Vill du skänka grejer eller sponsra klubben så kan du kontakta Ulrika på hennes mejladress.
Har du förslag på saker som du tycker bör köpas in kan du också kontakta Ulrika.

Uppgift: Har hand om sponsring till tävlingar och sköter inköp till klubben så som till
exempel fika, toalettpapper och redskap.

Kontaktperson: Ulrika Johannesson (kassör)

Mejladress: styrelsen@sormonshundklubb.se

 

 

Hemsidesamordnare

 Ser du något på hemsidan som är otydligt eller har du något som du tycker bör läggas till 

eller behöver uppdateras så skickar du ett meddelande till styrelsen.

 Uppgift: Att hålla klubbens hemsida uppdaterad med senaste informationen så som 

aktuella uppgifter i kalendern, kontaktuppgifter, kurser med mera.

Kontakt: Styrelsen

Samordnare: Sofia Folestam

Mejladress:  styrelsen@sormonshundklubb.se

 Kalendern: Karin Dyrbäck (karin.dyrback@telia.com)

  

Försäljningssamordnare

Har du förslag på saker klubben kan sälja för att få in pengar till klubbkassan?
Kontakta Cecilia på mejladressen nedan. 

Uppgift: Kontakt vid New body försäljning.

Kontaktperson: Cecilia Julin

Mejladress: styrelsen@sormonshundklubb.se

 

Utbildningskommittén

Har du frågor eller förslag angående klubbens aktiviteter och kurser, Studiefrämjandet,
kursmaterial eller om du är intresserad av att hålla kurser eller cirklar för klubben så kan
du prata med utbildningskommittén. 

Uppgift: Tar emot intresseanmälningar för kurser och andra aktiviteter på klubben,
skickar ut information om kurser och cirklar till medlemmar, uppdaterar
uppgifter om aktiviteter på hemsidan, utvärderar klubbens aktiviteter och kurser.
Håller i kontakten med och finns som stöd för klubbens instruktörer.
Anordnar instruktörsmöten 2 ggr om året där planering inför kurser och cirklar sker. 
Sköter verksamheten kring klubbens kickspark och trehjulingar.

Utbildningsansvarig (sammankallande)Therese Lippel

Mejlsamordnare: Mia Groth Behrens

Samordnare för litteratur och dokument: Ulrika Johannesson

Publicering av aktivitetsutbud: Therese Lippel

Mejladress: anmalan@sormonshundklubb.se

 

 

Nose work-kommittén

 Kontakta kommittén om du har frågor om doftprov och/eller tävlingar samt ifall du vill hänga med på någon av våra nose work-träningar.

Uppgift: Att främja nose work-aktiviteter och att anordna doftprov och tävlingar.

Kontaktperson (sammankallande): Cecilia Julin 

Mejladress: anmalan@sormonshundklubb.se

 Kommittén: Cecilia Julin, Nina Gaunitz, Marianne Jonsson och Sofia Folestam

 

 

Agilitygruppen

Är du intresserad av agility och vill vara med i gruppen så skicka ett meddelande till adressen nedan.
Du kan även kontakta kommittén om du tycker något fattas på agilitybanan,
om du ser att något är trasigt, eller själv råkat haft sönder något. 

Uppgift: Har hand om agilitybanan och tillhörande hinder och redskap.
Främjar agilityaktiviteter på klubben.

Kontaktperson (sammankallande): Lisa Härdne

Mejladress: agility@sormonshundklubb.se

Agilitygruppen: Lisa Härdne, Anna Berglund och Sofia Folestam

 

 

Draghundsportkommittén

 Vi är en nystartad kommitté hösten 2018 och kommer jobba för att främja dragundsports-träningen på klubben genom träningstillfällen,
prova-på-dagar och vi har som mål att nästa år kunna hyra in instruktörer och att kunna arrangera en inofficiell motionsklass.

 Kontaktperson (sammankallande): Alexandra Berg

 Mejladress: anmalan@sormonshundklubb.se 

Kommittén: Alexandra berg, Rebecca Hansson, Therese Sjöblom, Fredrik Öhrn Sten, Robin Schagerhom,  Niklas Sätterberg, Therese Lippel,  Linnea Werner, och Jessica Balazs. 

  

Utställningskommittén

 Utställningskommittén planerar och arrangerar inofficiell utställning.

Har du frågor eller synpunkter till kommittén eller önskar att bli en del av den så skickar 
du ett meddelande till mejladressen nedan.

UppgiftArrangera inofficiell utställning   
Kontaktperson: vakant

Mejladressstyrelsen@sormonshundklubb.se  

 Kommittén: vakant

   

 Fysbana Sörmon

 Vi jobbar med fysbanan/aktiveringsbanan på klubben för att göra klubben så attraktiv som möjligt för våra hundar.

Arbetsgrupp: Therese Lippel, Mia Groth Behrens, Annelie Johannesson, Annie Walfridsson, Maria Wittfeldt och Cecilia Julin.

Facebookgrupp: Fysbana Sörmon 

 

Fest

  Har du önskemål eller förslag på festliga tillställningar och sociala trivselaktiviter kontakta oss!

Mejladress: styrelsen@sormonshundklubb.se

 

  

 

 

 Om du vill vara delaktig i någon kommitté är du välkommen att skicka ett meddelande 

till styrelsen@sormonshundklubb.se så hjälps du vidare till rätt person.

 

Vi behöver fler personer som vill engagera sig för att kunna ha aktiviteter och tävlingar på klubben. Så tveka inte att höra av dig!