LEDARSKAPSUTVECKLING

 

Är du intresserad av att bli cirkelledare, assistent eller instruktör? Alla våra cirkelledare och intruktörer har gått ett eller flera steg i Studiefrämjandets kurser i ledarskapsutveckling. Här finns en lista över kurserna . Mer information om kursinnehåll och upplägg finns på Studiefrämjandets hemsida. Utbildningen är helt gratis. 

 

 

Vill du hålla en studiecirkel på klubben? Här finns information om det.

 

 

Alla medlemmar som är intresserade av att hålla någon form av utbildning/aktivitet på klubben har möjlighet att gå Ledarskapsutbildning på Studiefrämjandet via klubben. Anmäl dig till Studiefrämjandet och meddela styrelsen att du är anmäld. Undrar du över något kan du enkelt kontakta styrelsen här.

 

En kort presentation om utbildningen från Studiefrämjandets hemsida

 

Studiefrämjandet har ett gediget utvecklingsprogram för våra ledare. Utvecklingen sker i fyra olika steg och innefattar bland annat pedagogik och gruppdynamik.

Vi genomför regelbundet deltagarundersökningar som visar att våra ledare är uppskattade, både för sin sakkunskap och för förmågan att skapa ett bra klimat i gruppen.

Ledarutvecklingsprogram i fyra steg 

Steg 1 - För Ledarutveckling steg 1 gäller att ge ledaren trygghet i sin roll som ledare i vår organisation, ge förståelse för, och kunskap om, folkbildningens pedagogik och dess tillämpning, ge god kunskap om Studiefrämjandets idé och organisation, tydliggöra rollen som ledare i, och ambassadör för, Studiefrämjandet och stimulera till vidareutveckling.

Steg 2 - För Ledarutveckling steg 2 gäller att ge ledaren möjlighet att höja sin pedagogiska kompetens, ge förståelse och redskap för lärandet och gruppens processer, påvisa vikten av att vara en god kommunikatör, påvisa responsens betydelse för god förståelse.

Steg 3 - För Ledarutveckling steg 3 gäller att ge ledaren redskap att arbeta med sin egen ledarroll, ge kännedom om den egna personen, ge möjlighet till att träna framförande.

Steg 4 - Pedagogiskt forum. För ledarutveckling steg 4 gäller att ge ledaren möjlighet till fortsatt fördjupning och erfarenhetsutbyte efter dennes behov och önskemål.