STYRELSEN 2019

 

ORDFÖRANDE Sofia Folestam

VICE ORDFÖRANDE Therese Lippel

KASSÖR Marianne Jonsson

SEKRETERARE Karin Dyrbäck 

LEDAMOT Cecilia Julin

LEDAMOT Mia Groth Behrens

SUPPLEANT 1 Ida Larsson 

SUPPLEANT 2 Johanna Brüngel

SUPPLEANT 3 Anna Eliasson

 

VALBEREDNING  2019

 

VALBEREDNING (sammankallande) Lisa Härdne 

lisa@ohmydog.nu

 

VALBEREDNING (ledamot) Emelie Bäckman

VALBEREDNING (ledamot) Lotta Sjöö

 

 

Kontakta styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med
styrelsen kan du mejla till:
 
styrelsen@sormonshundklubb.se

Skrivelser/Motioner


Har du ett förslag eller en idé som
du tycker att styrelsen borde ta
ställning till? 

Då ska du skicka in en skrivelse/motion.  

Här hittar du en mall för hur en skrivelse ska se ut (du kan använda samma för motioner)

Skrivelser eller motioner till årsmötet skickar du via post eller mejl.

Styrelsemöten 2019


1. 7/3 

2. 8/4

3. 23/5

4. 13/6

5. 14/8

6. 18/9

7. 23/10

8. 28/11