STYRELSEN 2018

 

ORDFÖRANDE Therese Lippel 

VICE ORDFÖRANDE Jenny Andersson 

KASSÖR Ulrika Johannesson

SEKRETERARE Karin Dyrbäck 

LEDAMOT Monica Toreld

LEDAMOT Sofia Folestam

SUPPLEANT Cecilia Julin 

SUPPLEANT Mia Groth Behrens

 

VALBEREDNING  2018

 

VALBEREDNING (sammankallande) Lisa Härdne 

lisa@ohmydog.nu

 

VALBEREDNING (ledamot) Marianne Jonsson

VALBEREDNING (ledamot) Emelie Bäckman

 

 

Kontakta styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med
styrelsen kan du mejla till:
 
styrelsen@sormonshundklubb.se

Skrivelser


Har du ett förslag eller en idé som
du tycker att styrelsen borde ta
ställning till? 

Då ska du skicka in en skrivelse.  

Här hittar du en mall för hur en skrivelse ska se ut

Skrivelser skickar du via post eller mejl.

Styrelsemöten 2018


1. 6/3 

2. 9/4

3. 7/5

4. 4/6

5. 27/9

6. 25/10