STYRELSEN 2020

 

ORDFÖRANDE Sofia Folestam

VICE ORDFÖRANDE Annelie Johannesson

KASSÖR Marianne Jonsson

SEKRETERARE Therese Lippel 

LEDAMOT Cecilia Julin

LEDAMOT Patrik Sundqvist

SUPPLEANT 1 Gisela Barsing 

SUPPLEANT 2 Anna Eliasson

 

VALBEREDNING  2020

 

VALBEREDNING (sammankallande) Lotta Sjöö

lottasjoo65@gmail.com
 

 VALBEREDNING (ledamot) Emelie Bäckman

 emelie.backman@live.se 

VALBEREDNING (ledamot) Carin Bengtsson

carin.bengtsson41@gmail.com 

 

 

 

Kontakta styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med
styrelsen kan du mejla till:
 
styrelsen@sormonshundklubb.se

Skrivelser/Motioner


Har du ett förslag eller en idé som
du tycker att styrelsen borde ta
ställning till? 

Då ska du skicka in en skrivelse/motion.  

Här hittar du en mall för hur en skrivelse ska se ut (du kan använda samma för motioner)

Skrivelser eller motioner till årsmötet skickar du via post eller mejl.

Styrelsemöten 2020


1. 9/3 kl. 18.00 på Lillerud

2. 7/4 kl. 18.15 på klubben

3. 11/5 kl. 18.15 på klubben

4. 15/6 kl. 18.15 på klubben

5. 19/8 kl. 18.15 på Segerstad

6. 30/9 kl. 18.15 på Lillerud

7. 28/10 kl. 18.15 på Lillerud

8. 25/11 kl. 18.15 på länk

9. 5/1 2021  kl. 18 på länk