VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Ännu ett händelserikt verksamhetsår är till ända. Styrelsen för Sörmons Hundklubb LKK ger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden 2018-02-25 – 2019-02-21

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Therese Lippel                               Kassör: Ulrika Johannesson
Sekreterare: Karin Dyrbäck                                 Vice ordförande: Jenny Andersson
1: e Suppleant: Mia Groth Behrens                 Ledamot: Sofia Folestam       
2: e Suppleant: Cecilia Julin                                 Ledamot: Monica Toreld
                                                                                                                                                
Styrelsens arbetsområden och sammanträden
Styrelsen har kontakt med Studiefrämjandet, sköter klubbens facebooksidor och utför administrativa uppgifter kring klubbens aktiviteter och evenemang. Vi har sett till att det finns en kassa och fika i kylen. Vi sköter hemsidan och klubbens mejl och anordnar aktiviteter såsom medlemsdagen och medlemsfesten. När vi lånar lokaler på Lillerud anordnar vi träningskvällar för Lillerudseleverna i gengäld. Vi har även hand om försäljning av Newbody och Ravelli.

Styrelsen genomförde det konstituerande mötet i samband med årsmötet 2018-02-24. Vidare har styrelsen träffats och haft nio stycken styrelsemöten under verksamhetsåret 2018.

Kommittéer
Utbildningskommittén

Therese Lippel (sammankallande), Mia Groth Behrens, Ulrika Johannesson, Sofia Folestam, Karin Dyrbäck. Kommittén ansvarar för klubbens kurser och utbildningar, vilket innebär kursanmälningar, reklam, hantering av inbetalningar, publicering på hemsidan och sammanställning av kursvärderingar. Ett kursplaneringsmöte har hållits.

Utställningskommittén
Vilande

Agilitygruppen
Lisa Härdne (sammankallande), Sofia Folestam och Jenny Andersson. Jenny kunde tyvärr inte medverka efter sommaren p.g.a. flytt.


Nosework-kommitteén
Cecilia Julin (sammankallande), Marianne Jonsson, Sofia Folestam och Nina Gaunitz (doftprovsdomare). Kommittén har anordnat träning på Hund- och kattspecialisten när det var Internationella Nosework-dagen och samlat in 1015 kr till hundstallet i Skåne. Även KM i Nosework, ett doftprov och en officiell Nosework-tävling har anordnats.

Draghundskommittén

Alexandra Berg (sammankallande), Therese Sjöblom, Fredrik Öhrn Steen, Robin Schagerholm, Niklas Sätterberg, Jessica Balazs och Therese Lippel. Har anordnat en föreläsning i februari 2019 och en dragdag 2018.

Valberedningens arbete
Valberedningen har arbetat med att ta fram förslag för 2019 års styrelse. 

Sammankallande: Lisa Härdne

Ledamöter: Emelie Bäckman, Marianne Jonsson

Revisorernas arbete
Revisorerna har under året 2018 synat klubbens räkenskaper och styrelsens arbete.
Sammankallande: Rita Hillring
Ledamot: Ann Hjortsberg

Träningsdagar
Vi har haft Tisdagsträningar på klubben med valfri träning. Nästan varje tisdag har vi aktiviteten “funktionslydnad” och i övrigt fritt val av träning. Tisdagsträningarna har varit mycket uppskattade och välbesökta (fler än någonsin).

En dag i veckan har vi haft NW-träning på Norra kontoret vid Gruvön. Många medlemmar uppskattar att kunna träna Nosework året runt.


Ringträningar har hållits på klubben och Dogorama. En träningsgrupp bildades för utställning/ringträning och det blev många träningar i år.


Klubbkläder
Klubbjackor, tröjor och T-shirts har funnits till försäljning hela året. I oktober gjorde styrelsen en ny beställning på jackor, tröjor, T-shirts och även mössor.

Försäljning
Två försäljningsperioder har genomförts och klubben sålde Newbody-produkter för 6691 sek och Ravelli-produkter för 2960 sek.

 

Fest
Efter årsmötet och konstituerande mötet 2018 bjöd klubben på mat och det anordnades fest med musik och lekar.

 

En medlemsfest anordnades i november för att fira att klubbens medlemsantal nu överstigit 100 medlemmar. Festen hölls i Norvalla, det bjöds på mat från Claras och det arrangerades massor av lekar, det fanns ett lotteri och priser att vinna.

Kurser, cirklar, prova-på och evenemang 2018
- Valpkurs för Monica Toreld
- Unghundskurs för Monica Toreld
- Allmänlydnadskurs för Therese Lippel.
- Aktiveringskurs för Ulrika Johannesson.
- Agility introkurs för Jenny Andersson
- Nose work Gömmor och teknik för Nina Gaunitz.
- Nose work Grund för Nina Gaunitz
- Valpkurs för Rebecca Hansson
- Aktiveringskurs för valpar/unghundar för Rebecca Hansson
- Kurs i personspår för Emelie Bäckman.
- Sökkurs för Ulrika Johannesson.
- Sommarkurs lydnad för Monika Toreld.
- Rallylydnadscirkel för Cecilia Julin
- Kurs Förstå hunden för Therese Lippel
- 29 april - Core-boll kurs med Lisa Härdne
- 5 maj - Uppvisning på Skutbergsdagen
- 9 juni - KM nosework-uttagning till LM.
- 2 juli - Information om GDPR
- 18 augusti - Medlemsdag
- 20 augusti - INWD (Internationella Nose Work-dagen) träning på Hund och kattspecialisten
- 25-26 augusti - Lillerudsdagarna
- 29 augusti - Prova på sök för Lillerudselever
- 6 september - Prova på spår för Lillerudselever
- 8 september - Doftprov Nose work
- 9 september - Städdag på klubben
- 16 september - Tävlingslydnadskurs för Annica Karlsson
- 10 november – Officiell NW-tävling hölls på Lillerudsgymnasiet
- 11 November - Draghundsdag på klubben med information och prova-på
- 20 november - Föreningsteknik på Studiefrämjandet
- 24 november - Medlemsfest för att fira att vi var över 100 medlemmar
- 26 november  - Prova på Nosework för Lillerudselever

Medlemsutveckling
Verksamhetsåret 2018 kom klubben upp i 112 medlemmar.

Investeringar och inköp
Ca 60 000 kr har inköpen kostat i år.

 

Underhåll av klubben

Inköp och montage av en strålkastare vid staketet samt ny och bredare dörr till röda baracken. Inköp av material för ännu en strålkastare till bortre delen av planen. Ett hyllsystem från Gruvön sattes upp i den röda baracken, hyllsystemet kostade en smörgåstårta.

 

På den årliga städdagen städades såväl yttre som inre ytor. Alla som hjälpte till bjöds på pizza efteråt. Tack alla medlemmar som hjälpte till denna dag!


Fortbildning

Annie Walfridsson - Agilityinstruktör A1 (klar 2018).

Sofia Folestam och Cecilia Julin - påbörjat utbildning till vardagslydnadsinstruktörer, de kommer vara färdiga i våren 2019.

Therese Lippel - Mera mentalitet - förstå, tolka och påverka hundars beteende.

Sofia Folestam - Tävlingsledare Nosework.

Marianne Jonsson - Godkänt teoretiskt prov för tävlingssekreterare, ska göra den praktiska delen på vår officiella Nosework-tävling 2019.

 

Kommunen/arrende
Inget nytt från kommunen i år. Vi fick ett mejl med minnesanteckningar från deras besök. Anteckningarna godkändes. Arrendet löper på ett år i taget.

 

Stölder och inbrott

År 2018 har vi haft två inbrott. Första gången bröts lilla dörren på blå baracken upp och det stals dricka i kylen. Andra gången stals en skrivare, en DVD-spelare och en TV.

 

Slutord
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som på något sätt ställt upp och engagerat sig för klubben verksamhetsåret 2018.

Styrelsen vill tacka för ert förtroende för det gångna året och vi ser fram emot ett nytt
spännande år med våra hundar 2019.

Sist men inte minst vill vi hälsa alla nya medlemmar välkomna till klubben!

Karlstad 2019-


Therese Lippel, ordförande                                                             Jenny Andersson, Vice ordförande


Ulrika Johannesson, Kassör                                                             Karin Dyrbäck, Sekreterare


Sofia Folestam, Ledamot                                                                    Monica Toreld, Ledamot


Mia Groth Behrens, Suppleant                                                         Cecilia Julin, Suppleant