VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

 Ännu ett händelserikt verksamhetsår är till ända. Styrelsen för Sörmons Hundklubb LKK ger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden 2017-02-25 – 2018-02-24.

 

Styrelsens sammansättning 2017:

 

Ordförande: Therese Lippel                                         Kassör: Ulrika Johannesson

Sekreterare: Karin Dyrbäck                                           Vice ordförande: Jenny Andersson

1: e Suppleant: Anna Berglund                                    Ledamot: Linnea Perrin-Wallqvist         

2: e Suppleant: Alexandra Berg             

                                                                                                            

 

Styrelsens arbetsområden och sammanträden

Therese Lippel har förutom ordförandeposten varit utbildningsansvarig, varit delaktig i underhåll av klubben och hemsidan, samt utfört administrativa uppgifter.

Ulrika Johannesson har ansvarat för klubbens kassa och inköp till klubben samt underhåll på klubben. Karin Dyrbäck har ansvarat för administrativa uppgifter som exempelvis protokollförare på styrelsemötena och varit ansvarig för årets inofficiella hundutställning, skött uppdateringar på hemsidan samt sammanställt utvärderingar av klubbens kurser och cirklar. Linnéa Perrin-Wallqvist har skött klubbens anmälan-mejl och besvarat, vidarebefordrat och hanterat kursanmälningar och förfrågningar samt hanterat övriga medlemsförfrågningar. Alexandra avgick i augusti 2017.

 

Styrelsen genomförde det konstituerande mötet i samband med årsmötet 2017-02-24.

Vidare har styrelsen träffats och haft 8 stycken styrelsemöten under verksamhetsåret 2017.

 

Kommittéer

Utbildningskommittén: Therese Lippel, Linnea Perrin-Wallqvist (Kursanmälningar), Ulrika Johannesson (Litteratur). Ett arbetsplaneringsmöte har hållits. Ett instruktörsmöte var planerat men avbokades pga att inga instruktörer anmälde sitt deltagande.
Utställningskommittén: Karin Dyrbäck, Cecilia Julin, Carin Bengtsson, Rebecca Hansson och Mona Vigren.

Agilitygruppen: Lisa Härdne , Jenny Andersson och Anna Berglund.

 

Valberedningens arbete
Valberedningen har arbetat med att ta fram förslag för 2018 års styrelse

Sammankallande: Lisa Härdne
Ledamot: Josefin Johannesson och Nina Gaunitz.

 

Revisorernas arbete

Revisorerna har under året 2017 synat klubbens räkenskaper och styrelsens arbete.

Sammankallande: Monika Toreld

Ledamot: Ann Hjortsberg

 

Superfredag 28 april

Massagekväll med Sofie Elfsberg .

 

Öppet hus på klubben 13 maj

Ett jättefint program med uppvisningar och prova-på-aktiviteter. Styrelsen arrangerade programmet. Tack till alla medlemmar som ställde upp och gjorde dagen så fantastisk.

 

Endags-introkurs i barmarksdrag 17 juni

Therese arrangerade en dragdag och bjöd in folk från Karlskoga BK som instruktörer för dagen. De hade med sig flera olika dragfordon och annan utrustning för utlåning under dagen. Många anmälningar kom in, tyvärr hoppade flera av och klubben gick back ekonomiskt. Deltagarna var mycket nöjda med dagen.

 

Lillerudsdagarna 26-27 aug

Klubben hade förmånen att få visa upp sig i två dagar på Lillerud. Vi visade ett fint lydnadsprogram, Rallylydnad, Agility och Nose-work och sålde även startkit till NW samt att vi hade ett infotält.

 

Inofficiell utställning 9 sept

Utställningen hölls på Skutberget i Karlstad den 9 september 2017 med 96 anmälda hundar. Domare var Lise-Lotte Hall och Sven-Erik Henriksson, som gjorde ett bra jobb. Vi hade som vanligt mycket priser. Tack till vår huvudsponsor Royal Canin.

 

Medlemsmöte 2 dec

Styrelsen beslutade att genomföra ett medlemsmöte den 28 april på Lillerudsgymnasiet med workshop i hundmassage och klubben bjöd på mat. Mötet arrangerades av Therese Lippel och Ulrika Johannesson. Therese informerade om nuläget i klubben rörande aktiviteter och vad som genomförts och lämnade därefter ordet fritt för dialog mellan medlemmarna. Ulrika informerade om det ekonomiska läget.

 

Träningsdagar

Vi har haft Tisdagsträningar på klubben och i Edsvallaskolan och nu i vinter 2017/2018 har vi haft Onsdagsträningar på Norra kontoret Gruvön.

 

 

Kommunen/arrende

Utdrag ur svar från Catharina Knutsson, Karlstads kommun:

Länsstyrelsens arbete med utökningen av naturreservatet har dock inte kommit så mycket längre jämfört med ett år sedan (det som hänt – som ni sett - är att trafikverket genomfört kompensationsåtgärder och lagt upp en massa sandhögar i området för att det ska bli ännu bättre för sandödlor och sandlevande insekter, växter mm). Under 2018 kommer arbetet att gå vidare med en naturvårdsanpassad gallring i delar av området för att få en glesare i sandtallskog samt fortsätta processen med att utöka naturreservatet. De vill helst göra klart utökningen innan den nya entrén ställs i ordning, vilket gör att deras bedömning nu är att det inte blir aktuellt att anlägga nya entrén förrän under 2019.

 

Ni får alltså ha kvar ert avtal oförändrat även under hela 2018, så får vi stämma av igen i september nästa år.”

 

Drag

Har legat i malpåse, då ingen kontaktperson har funnits. Den röda trehjulingen har rustats upp med nya däck och fälg samt blästring och lackering.

 

Klubbkläder

Klubbjackor, tröjor och T-shirts har funnits till försäljning hela året.

 

Newbody försäljning

Cecilia Julin har haft ansvaret som kontaktperson. En försäljningsperiod har genomförts och klubben sålde för 4349 sek.

 

Fest

Efter årsmötet och konstituerande mötet 2017 bjöd klubben på mat. Detsamma gäller för årsmötet 2018 med mat, fika och lekar som arrangeras av styrelsen och Cecilia Julin.

 

Utbildning
Emelie Bäckman, Rebecca Hansson och Monika Toreld utbildning till allmänlydnads instruktörer slutfördes våren 2017. Rebecka gick CUA-utbildningen och Therese Hundens Beteende.

 

Kurser och cirklar 2017:

– Valpkurs för Rebecca Hansson och Emelie. Denna kurs var slutprovet i deras utbildning.

- Longeringsdag för Hanna Ranke

- Jessika Eriksson har haft barn- och ungdomskurs

- Allmänlydnadskurs för Therese Lippel.
- Tävlingslydnadscirkel med Ulrika Johannesson som ledare. Cecilia Julin och Hanna Ranke.

- Nosework kurs för Nina Gaunitz med assistent Elisabeth Säflund.

- Agility-intro för Jenny Andersson.

- Nybörjarkurs i agility för Jenny Andersson.

- Sökkurs för Ulrika Johannesson med assistent Cecilia Juhlin.

- Allmänlydnadskurs för Monika Toreld med assisterande instruktör Therese Lippel.

- Aktiveringskurs för Ulrika Johannesson blev tyvärr inställd pga för få anmälningar.

 

Medlemsutveckling

Verksamhetsåret 2017 kom klubben upp i 80 medlemmar.

 

Investeringar och inköp

Ca 30 000 kr har inköpen kostat i år

 

Slutord

Styrelsen vill framföra ett speciellt tack till alla medlemmar som på något sätt ställt upp och engagerat sig för klubben 2017, samt tack till Monica Toreld som skänkt sin bilersättning till klubben.

 

Styrelsen vill tacka för ert förtroende för det gångna året och vi ser fram emot ett nytt

spännande hundår 2018.

 

Sist men inte minst vill vi hälsa alla nya medlemmar välkomna till klubben!

 

Karlstad 2018-02-24