VERKSAMHETSPLAN 2018

 

Styrelsen:

1. Planera för gemensamma städdagar för att rusta upp och hålla fint på allas vår klubb.

2. Komplettera med mer klubbkläder med klubbens logga.

3. Arbeta med att skapa en miljö och tillfällen för gemenskap, samkväm och engagemang på klubben.

4. Planera och genomföra en Öppet-Hus- Dag där allmänheten är välkommen att besöka klubben och prova på olika aktiviteter.

5. Planera för klubbens deltagande på Lillerudsdagarna 2018.

6. Anordna en fest för medlemmarna i samband med årsmötet 2019.

Utbildningskommittén:

1. Planera och annonsera för klubbens tisdags-/onsdagsträningar.

2. Skapa kursverksamhet av god kvalitet.

3. Skapa utrymme och tillfällen för träning, träningsmotivation och utbildningstillfällen.