LEDARSKAPSUTVECKLING

 

Är du intresserad av att bli cirkelledare, assistent eller instruktör? Alla våra cirkelledare och intruktörer har gått ett eller flera steg i Studiefrämjandets kurser i ledarskapsutveckling. Här finns en lista över kurserna . Mer information om kursinnehåll och upplägg finns på Studiefrämjandets hemsida. Utbildningen är helt gratis. 

 

Vill du hålla en studiecirkel på klubben? Mejla oss styrelsen@sormonshundklubb.se 

 

 

Alla medlemmar som är intresserade av att hålla någon form av utbildning/aktivitet på klubben har möjlighet att gå Ledarskapsutbildning på Studiefrämjandet via klubben. Anmäl dig till Studiefrämjandet och meddela styrelsen att du är anmäld. Undrar du över något kan du enkelt kontakta styrelsen här.

 

En kort presentation om utbildningen från Studiefrämjandets hemsida

Som cirkelledare kan du delta i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram i tre steg. Utbildningarna genomförs i hela landet och handlar om att utveckla ditt ledarskap tillsammans med andra.

Ledarutvecklingsprogram i tre steg 

Ledarutveckling steg 1

Vi fokuserar på rollen som ledare och på hur grupper fungerar. Du får grundläggande kunskap om folkbildningens pedagogik och metoder. Du lär dig också mer om Studiefrämjandets idé och organisation. 

Ledarutveckling steg 2

Vi fokuserar på inlärningsprocesser och kommunikation. Du fördjupar din pedagogiska kompetens och ökar din kunskap om gruppdynamik. Du får också olika redskap för att utveckla lärandet i studiecirkeln.

Ledarutveckling Steg 3 

Här får du ytterligare pedagogisk fördjupning och lär dig förstå dig själv som ledare. Du vässar kunskaperna om lärandet och om olika deltagar- och grupprocesser.