Policy för behandling av personuppgifter

 

1) Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter för att hålla en uppdaterad medlemslista, informera om händelser i klubben, kallelse till och utvärdering av kurs, tävling eller beskrivning, publicering av resultat samt för att fullfölja vårt avtal gentemot Studiefrämjandet och central organisation vid tävling/utställning/beskrivning.

2) Syfte
Syftet med den här policyn är att informera om vår hantering av personuppgifter, om dina rättigheter samt hur du tillvaratar dem.

3) Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och detta är de uppgifter vi hanterar:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Uppgifter om hundinnehav
  • Bilder

Vi får tillgång till dina uppgifter när du uppger dem i samband med medlemskap, BPH, kurs- eller tävlingsanmälan samt det du själv delger eller godkänner för publicering i våra sociala media. Inga bilder ska läggas ut utan att medverkande är tillfrågade. Ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer hanteras av SKK:s behöriga personal och klubbens styrelse (medlemsregister och informationsutskick) samt utbildningssektionen som även hanterar personnummer (för rapportering till Studiefrämjandet/SISU och kurskallelser). All vår kursverksamhet förutom drag sker i samråd med Studiefrämjandet och för att fullgöra vårt avtal med dem skickas dina kontaktuppgifter samt personnummer dit när du går en kurs hos oss. När det gäller dragsektorn skickas uppgifterna till SISU. Tävlingssektionen, BPH-sektionen och berörd centralorganisation hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling/utställning/beskrivning för kallelse samt registrering och publicering av resultat. Medlemskap/kurs- och tävlingsanmälan samt beskrivning är inte möjlig utan att vi får registrera ditt namn.

4) Var och hur länge vi lagrar personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter på SKK:s servrar, på klubbens datorer, i molntjänster samt i låsta dokumentskåp. Vi lagrar även personuppgifter av allmänt intresse på klubbens och SKK:s webbplats, såsom namn på instruktörer och tävlingsresultat.

Dina uppgifter lagras så länge din personpost har någon typ av koppling i SKK:s register, lagringstiden varierar. Uppgifter om person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Uppgifter om domare samt personuppgifter i styrelse- eller årsmötesprotokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Detsamma gäller vid hedersutmärkelser, disciplinärenden eller resultat från tävlingar, dessa personuppgifter sparas för alltid. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften, bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

4) Dina rättigheter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas samt begära utdrag från våra register. För utdrag/korrigering/radering kontaktar du oss via email till styrelsen@sormonshundklubb.se

 

     Uppdaterad 2023-03-08