STYRELSEN 2022

styrelsen(Klicka på bilden för att se den i större format)

 

ORDFÖRANDE   Sofia Folestam

VICE ORDFÖRANDE   Therese Lippel

KASSÖR   Kerstin Karlsson

SEKRETERARE   Caroline Brandberg 

LEDAMOT   Christina Ledin

LEDAMOT   Viktoria Strömberg

LEDAMOT   Lotta Sjöö

SUPPLEANT 1   Thara Pettersson 

SUPPLEANT 2   Ewa Wikström

SUPPLEANT 3   Annica Nilsson Wuopio

 

VALBEREDNING  2022
 

Emelie Bäckman (sammankallande)

emelie.backman@live.se

  

Yvonné Skoglund (ledamot)

y.skoglund@hotmail.com

 

Annelie Johannesson (ledamot)

anneliejohannesson@hotmail.se

 

 

 

Kontakta styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med
styrelsen kan du mejla till:
 
styrelsen@sormonshundklubb.se

Skrivelser/Motioner


Har du ett förslag eller en idé som
du tycker att styrelsen borde ta
ställning till? 

Då ska du skicka in en skrivelse/motion.  

Här hittar du en mall för hur en skrivelse ska se ut (du kan använda samma för motioner)

Skrivelser eller motioner till årsmötet skickar du via post eller mejl.

Styrelsemöten 2022


1. 9/3 kl. 18.15 på Lillerud

2. 13/4 kl. 18.15 på klubben

3. 11/5 kl. 18.15 på klubben

4. 1/6 kl. 18.15 på klubben

5. 10/8 kl. 18.15 på klubben

6. 7/9 kl. 18.15 på klubben

7. 19/10 kl. 18.15 på klubben

8. 9/11 kl. 18.15 på klubben

9. 11/1 kl. 18.15 hos styrelsemedlem