STYRELSEN 2021

 

ORDFÖRANDE Sofia Folestam

VICE ORDFÖRANDE Annelie Johannesson

KASSÖR Kerstin Karlsson

SEKRETERARE Therese Lippel 

LEDAMOT Cecilia Julin

LEDAMOT Viktoria Strömberg

LEDAMOT Lotta Sjöö

SUPPLEANT 1 Anna Karlsson 

SUPPLEANT 2 Marianne Jonsson - avgått

SUPPLEANT 3 Gisela Barsing - avgått

 

VALBEREDNING  2021

 

VALBEREDNING (sammankallande) Rita Hillring

hillringens@hotmail.com
 

 VALBEREDNING (ledamot) Emelie Bäckman

 emelie.backman@live.se 

VALBEREDNING (ledamot) Yvonné Skoglund

y.skoglund@hotmail.com

 

 

 

Kontakta styrelsen

 

Vill du komma i kontakt med
styrelsen kan du mejla till:
 
styrelsen@sormonshundklubb.se

Skrivelser/Motioner


Har du ett förslag eller en idé som
du tycker att styrelsen borde ta
ställning till? 

Då ska du skicka in en skrivelse/motion.  

Här hittar du en mall för hur en skrivelse ska se ut (du kan använda samma för motioner)

Skrivelser eller motioner till årsmötet skickar du via post eller mejl.

Styrelsemöten 2021


1. 9/3 kl. 18.15 på klubben

2. 17/3 kl. 18.15 på länk

3. 14/4 kl. 18.15 på länk

4. 19/5 kl. 18.15 på klubben

5. 16/6 kl. 18.15 på klubben

6. 25/8 kl. 18.15 på klubben

7. 29/9 kl. 18.15 på klubben

8. 27/10 kl. 18.15 på klubben

9. 24/11 kl. 18.15 på Lillerud