VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

 

Ännu ett händelserikt verksamhetsår är till ända. Styrelsen för Sörmons Hundklubb LKK ger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden

2020-02-20 – 2021-02-23

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Sofia Folestam                                          Kassör: Marianne Jonsson

Sekreterare: Therese Lippel                                          Vice ordförande: Annelie Johannesson

1:e Suppleant: Gisela Barsing                                        Ledamot: Cecilia Julin        

2:e Suppleant: Anna Eliasson                                         Ledamot: Patrik Sundqvist 

3:e Suppleant: Moa Levänen 

 

Styrelsens arbetsområden och sammanträden

Styrelsen har haft kontakt med Studiefrämjandet, uppdaterat och skött klubbens facebooksida liksom facebookgrupper, instagram och har under året också utfört administrativa uppgifter kring klubbens aktiviteter och evenemang. Kontantkassan är på väg att avvecklas och den är räknad och kontrollerad, vi tar inte längre emot kontanter. I år har styrelsen fått hjälp av Carin B och Annie som sett till att det funnits fika i kylen samt sett till att andra förbrukningsvaror finns tillgängliga. Vi i styrelsen har skött och löpande uppdaterat hemsidan, hanterat inkommande mejl till styrelsens mejladress, klubbens mejl samt planerat och genomfört städdagar. Vi har även genomfört försäljning av Newbody och Restaurangchansen. 

Styrelsen genomförde det konstituerande mötet i samband med årsmötet 2020-02-20. Vidare har styrelsen träffats och haft 10 stycken styrelsemöten under verksamhetsåret 2020, samtliga styrelsemötesprotokoll läggs ut på hemsidan för medlemmar att läsa. 

Kommittéer

Utbildningskommittén

Therese Lippel (sammankallande), Sofia Folestam, Marianne Jonsson, Mia Groth Behrens, Annie Walfridsson och Rita Hillring. 

Kommittén har ansvarat för klubbens kurser och utbildningar, vilket innebär kursanmälningar, reklam, hantering av inbetalningar, publicering på hemsidan m.m. Kommittén har haft hand om facebookgruppen för kursplanering, där alla instruktörer, cirkelledare, och assistenter finns med. Där delar vi information mellan varandra.

Agilitykommittén

Annie Walfridsson (sammankallande), Viktoria Strömberg, Martina Larsson, Lisa Härdne och Sten Skarius.

Vi har 

 • uppdaterat reglerna för agilityplanen samt satt upp dem vid planen, de har även lagts ut på klubbens hemsida. 
 • undersökt möjligheter för egen vinterförvaring av agilityhindren 
 • varit delaktiga vid bygge av ett skjul för vinterförvaringen, samt organiserat förvaringsmöjligheter såsom upphängningskrokar m.m. 
 • anordnat två stycken blåbärstävlingar vilka var mycket uppskattade
 • haft regelrevideringsmöte samt skickat in våra åsikter om det nya reglementet till Sagik
 • påbörjat planering av att klä gungan i matta 
 • reparerat balansbommen (beställt samt satt dit en ny stegpinne)
 • underhållit agilityplanen genom att rensa ogräs och köpt in en ogräsbrännare som dessvärre inte fyllde sin funktion som önskat
 • ansvarat för påfyllning och utjämning av stenmjöl på agilityplanen

Nose work-kommittén

Cecilia Julin (sammankallande), Marianne Jonsson och Sofia Folestam. Monica Toreld tillkom i kommittén under året och Marianne Jonsson avgick. Cecilia valde att avgå i december 2020 och Jenny Franzén tillkom i januari 2021. 

Nose work-kommittén har under 2020 planerat en officiell tävling i nose work 25/7 som tyvärr blev inställd på grund av covid-19.

Nose work-kommittén har arrangerat flera inofficiella träningstävlingar, uttagning för Värmlandsmästerskapen och en lagtävling som arrangerades tillsammans med Klarälvens LKK.

Nose work-kommitén har även köpt in eukalyptushydrolat, lagerbladshydrolat, lavendelhydrolat, små glasflaskor, pipetter till hydrolaten, pizzakartonger, möbeltassar samt rosetter. 

Draghundskommittén

Patrik Sundqvist (sammankallande), Therese Lippel, Niklas Sätterberg, Fredrik Öhrn Steen, Moa Levänen och Therese Sjöblom.

Vi har

 • haft prova på dag i drag, en på våren och en på hösten
 • haft en grönt kort kurs på våren, med Patrik som instruktör
 • haft en träningstävling på våren för medlemmar
 • varit delaktiga i bygget av nya skjulet
 • genomfört en officiell barmarkstävling på hösten
 • Patrik har inspirerat om drag för Boxerklubben då de hyrde klubben
 • köpt in en begagnad kickbike så att medlemmar kan låna
 • uppdaterat utlåningsreglerna för kickbiken och kicksparken på hemsidan
 • sålt våra 3-hjulingar då de inte fanns intresse för dom
 • Therese L har genomgått Draghundsportförbundets utbildning för tävlingsledare på hösten

Valberedningens arbete

Valberedningen har arbetat med att ta fram förslag för 2021 års styrelse. 

Sammankallande: Lotta Sjöö
Ledamöter: Emelie Bäckman och Carin Bengtsson 

Revisorernas arbete

Revisorerna har under året 2020 synat klubbens räkenskaper och styrelsens arbete.

Sammankallande: Rita Hillring

Revisorsuppleant: Ann Hjortsberg

Träningsdagar

Vi har haft Tisdagsträningar på klubben med valfri gemensam träning. Tisdagsträningarna har varit mycket uppskattade och välbesökta återigen under 2020. 

Under hösten 2020 började vi även med dagträning på onsdagar vilka även de var mycket uppskattade av de som varit lediga och kunnat närvara.

Det har funnits möjlighet till att träna nose work på Norra kontoret vid Gruvön under tidig vår, men från och med våren 2020 har vår tillgång dit upphört.

Klubbkläder 

Klubbjackor, mössor, tröjor och T-shirts har funnits till försäljning hela året. 

Försäljning, kostnader och intäkter

En försäljningsperiod har genomförts och klubben sålde Newbody-produkter för 3341 sek och försäljning av klubbkläder 3130 sek. Restaurangchansen gav en inkomst på 3550 sek. Kiosken och övrig försäljning har inbringat 4353 sek.

Medlemsintäkter, kommittéernas arbete och kursverksamhet samt uthyrning av klubben har resulterat i 158238 sek. 

Totalt har klubben haft kostnader på 141361 sek. I den summan ingår löpande utgifter, byggmaterial, nya baracken, instruktörsersättningar och kommittéernas materialkostnader.

Kurser, cirklar, prova-på och evenemang

År 2020 hade vi aktiviteter som resulterade i att vi fick ett stöd från Studiefrämjandet på hela 6600 kr. Det fick vi tack vare att våra ledare på klubben har rapporterat in hela 438 studietimmar.

Följande kurser/cirklar har hållits 2020: 

 • Agility hinderinlärning/nybörjarkurs (Instr. Annie)
 • Agility hinderinlärning/nybörjarkurs (Instr. Annie)
 • Agility fortsättning 1 (Instr. Annie)
 • Agility fortsättning light (Instr. Annie)
 • Id-spår cirkel (Cirkelledare Rita)
 • Id-spår cirkel 2 (Cirkelledare Rita)
 • Tävlingslydnadscirkel (inhyrd instruktör)
 • Nose work cirkel jan-feb 2020 (Cirkelledare Sofia)
 • NW-cirkel nybörjare (Cirkelledare Sofia)
 • NW-cirkel fortsättning (Cirkelledare Sofia)
 • NW-cirkel tävlingsträning 2020 (Cirkelledare Sofia)
 • NW-minikurs (Cirkelledare Sofia)
 • NW-minikurs 2 (Cirkelledare Sofia)
 • Rallylydnad grundkurs (Cirkelledare Cecilia, ass. Rita)
 • Rallylydnad fortsättning (Cirkelledare Cecilia, ass. Rita)
 • Rallylydnad nybörjare (Cirkelledare Rita, ass. Carin)
 • Sund med hund Grön nivå (Instr. Therese)
 • Valpkurs (Instr. Sofia) 

Övriga aktiviteter:

 • 8 mars Prova-på-drag dag
 • 4 april stenmjöl kom till agilityplanen
 • 10 april Städdag på klubben
 • 12 april träningstävling TEM NW1 utomhus på Segerstad
 • 10 maj klubben uthyrd till Boxerklubben
 • 18 maj klubben uthyrd till Boxerklubben
 • 14 juni träningstävling nw summit på Lillerud
 • 13 juli Blåbärstävling Agility
 • 2 aug träningstävling TEM NW1 på Lillerud
 • 5 aug klubben uthyrd till Boxerklubben
 • 16 aug klubben uthyrd till Boxerklubben
 • 20 aug klubben uthyrd till Boxerklubben
 • 22-23 aug förrådsbygge på klubben
 • 30 aug NW1 träningstävling på klubben
 • 31 aug klubben uthyrd till Boxerklubben
 • 4 okt klubben uthyrd till Boxerklubben
 • 10 okt Blåbärstävling Agility 
 • 25 okt Draghundstävling
 • 1 nov Lagtävling NW1 med Klarälvens lkk på Bergsgården
 • 21 nov Fixardag agility
 • 22 okt Draghundsträning
 • 23 nov Digital föreläsning - den kalibrerade nose work-nosen av Michael Hedman
 • Dagträffar onsdagar
 • Tisdagsträningar 
 • Nose work-träffar 
 • Utställningsträning
 • Spårträffar
 • Valp- och unghundsträffar 

Medlemsutveckling

Verksamhetsåret 2020 kom klubben upp i 184 medlemmar, år 2019 var vi 126 st. 

Investeringar och inköp

48030 sek har diverse inköp kostat och den nya baracken kostade 31250 sek.

Övriga externa kostnader 51894 sek.

Underhåll av klubben

Under hösten har strömmen fungerat mycket bättre än hösten 2019. Vi har en ny kontakt på Chaos som heter Urban som hjälper oss om strömmen går, vilket känns tryggt.

Vi har köpt en ny blå barack som har dockats ihop med den gamla. Ett tak har byggts på som liknar det som sitter på den gamla baracken. Det som återstår är att sätta gips i taket mellan barackerna på insidan (gipset tog slut). Vidare har elen kopplas om så allt ska fungera både inne i och på utsidan om baracken.

I den nya blå baracken i det mindre rummet har ett litet kök att monterats. En liten diskbänk med vask och två spisplattor har inhandlats och satts in. Vitrinskåpen, som tidigare användes som bokskåp, har monterats i det nya köket och ska användas som köksskåp. 

I den större delen av den nya baracken kommer det att bli ett konferensrum. En mindre och en större whiteboardtavla har monterats på kortväggarna mitt emot varandra. 

En vägg mellan den nya och gamla baracken kommer att byggas längs med den nya barackens vägg, det gör att konferensrummet blir större. Väggen byggs även för att få mer plats för hyllor/skåp eller dylikt då den gamla blå baracken kommer att vara till för utrustning och material.

I den lilla hallen i nya blå baracken kommer två hatthyllor att monteras samt krokar för koppel mm.

Vi har byggt ett skjul för att vi ska kunna avveckla den röda baracken som nu är uttjänt. Skjulet har målats rött. Det har fått en liten dörr på baksidan och en större port på framsidan in mot agilityplanen. Diverse hyllplan och krokar har satts upp, så att agility-redskapen samt draghunds-redskapen har fått sin plats i skjulet. 

Den röda baracken har tömts på all inredning invändigt och utvändigt förutom trappen, som nästa ägare önskar behålla. Hyllplanen från röda baracken har monterats i den gamla blå baracken i syfte att skapa ett nytt materialförråd för bl.a. nose work, rallylydnad, sök, spår mm. Det har även monterats fyra garderober i den gamla blå baracken för förvaring av föreningskläderna och redskap/utrustning/material. Dessa fick klubben gratis via en annons på blocket.

Vi har haft en städdag och flera fixardagar då vi byggt förråd och ordnat med barackerna. Tack alla medlemmar som hjälpte till dessa dagar!

Agilityplan har fått påfyllning av stenmjöl i april som agilitykommittén spred ut. 

Fortbildning

Sofia Folestam påbörjat nose work-instruktörsutbildning, tyvärr blev examinationen inställd/skjuten till framtiden p.g.a. covid-19. 

Kommunen/arrende

Inget nytt från kommunen i år. Arrendet löper på ett år i taget, som tidigare.

Slutord

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som på något sätt ställt upp och engagerat sig för klubben verksamhetsåret 2020.

Styrelsen vill tacka för ert förtroende för det gångna året och vi ser fram emot ett nytt spännande år med våra hundar 2021.

Sist men inte minst vill vi hälsa alla nya medlemmar välkomna till klubben!

Karlstad 2021-02-07

 

Sofia Folestam, ordförande                                           Marianne Jonsson, kassör

 

Therese Lippel, sekreterare                                          Annelie Johannesson, vice ordförande

 

Cecilia Julin, ledamot                                                    Patrik Sundqvist, ledamot

 

Gisela Barsing, suppleant                                              Anna Eliasson, suppleant                        

 

Moa Levänen, suppleant