VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021    

 

Ännu ett händelserikt verksamhetsår är till ända. Styrelsen för Sörmons Hundklubb LKK ger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden 

2021-02-20 – 2022-02-15

  

Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Sofia Folestam                                          Kassör: Kerstin Karlsson 

Sekreterare: Therese Lippel                                          Vice ordförande: Annelie Johannesson 

Ledamot: Cecilia Julin                                                   Ledamot: Viktoria Strömberg  

Ledamot: Lotta Sjöö                                                      1:e Suppleant: Gisela Barsing 

2:e Suppleant: Marianne Jonsson                                3:e Suppleant: Anna Karlsson 


Ur styrelsen avgick Gisela Barsing i maj och Marianne Jonsson avgick i augusti.

 

  

Styrelsens arbetsområden och sammanträden 

Styrelsen har haft kontakt med Studiefrämjandet, uppdaterat och skött klubbens facebooksida liksom facebookgrupper samt klubbens instagramkonto och har under året också utfört administrativa uppgifter kring klubbens aktiviteter och evenemang. Kontantkassan är avvecklad, räknad och kontrollerad. Vi tar således inte längre emot kontanter. I år har styrelsen fått hjälp av Carin Bengtsson och Annie Walfridsson som sett till att det funnits fika i kylen samt sett till att andra förbrukningsvaror finns tillgängliga. Vi i styrelsen har skött och löpande uppdaterat hemsidan, hanterat inkommande mail till styrelsens mailadress, klubbens övriga mailadresser samt planerat och genomfört städdagar.  

Styrelsen genomförde det konstituerande mötet i samband med årsmötet 2021-02-20. Vidare har styrelsen träffats och haft 10 stycken styrelsemöten under verksamhetsåret 2021, samtliga styrelsemötesprotokoll har löpande lagts ut på hemsidan för medlemmar att läsa.

 

Utbildningskommittén 

Therese Lippel (sammankallande), Sofia Folestam, Annie Walfridsson, Kerstin Karlsson och Rita Hillring.  

Kommittén har ansvarat för klubbens kurser och utbildningar, vilket innebär kursanmälningar, reklam, hantering av inbetalningar, publicering på hemsidan. Kommittén har haft hand om facebookgruppen för kursplanering, där alla instruktörer, cirkelledare och assistenter finns med. 

  

Agilitykommittén 

Martina Larsson (sammankallande), Viktoria Strömberg, Emilia Öhberg, Linda Åström Halvorsen, Anna Östberg (avgick april) och Veronika Åsman (avgick juli). 

Agilitykommittén har 

 • plockat ut och in hinderna tillsammans med medlemmar från klubben
 • köpt nya bomhållare, 5 tunnelhållare, ramlöst däck, nummerskyltar, nya slalompinnar, granulattargets, hörnpinnar till långhopp och en ogräshacka
 • beställt ett mjukt långhopp, en 6 meters antislip tunnel, en delbar oxerbom samt bågar och en bump till kontaktfältsträning
 • limmat en matta på gungan
 • reparerat hinder löpande under säsongen
 • underhållit agilityplanen genom att rensa ogräs. Planen har varit mycket fin hela året tack vare att alla medlemmar hjälpts åt!
 • varit delaktiga vid reparation och förbättring av skjulet
 • anordnat träningsdagar för medlemmar
 • skickat ut en enkät bland medlemmar för att se hur stort intresse det finns för agility i klubben samt vad medlemmar vill göra
 • anordnat prova på agility under hundens vecka
 • anordnat en träningstävling med fina priser från Hundshopen Forshaga
 • byggt upp en blåbärsbana från en onlinetävling för att underlätta för våra medlemmar, många medlemmar deltog i tävlingen
 • skött Agilitykommitténs mailadress          

  

Noseworkkommittén 

Sofia Folestam (sammankallande), Jenny Franzén och Monica Toreld. 

Noseworkkommittén år 2021 bestod av Jenny Franzén, Sofia Folestam och Monica Toreld. Monica valde att avgå inför år 2022.  

Noseworkkommittén har under 2021 haft en officiell tävling NW1 TSM den 4/9 på KRK (Karlstads ridklubb), som blev väldigt lyckad tack vare många hjälpande medlemmar. De tre bäst placerade i totalen var från Sörmons Hundklubb LKk. Ett doftprov kommer att genomföras 20/2 2022. 

Utöver den officiella tävlingen har Noseworkkommittén arrangerat flera inofficiella träningstävlingar/Clear rounds samt uttagning för Värmlandsmästerskapen.  

Noseworkkommittén har köpt in eukalyptushydrolat, små bruna/blå/gröna glasflaskor och pipetter till hydrolaten samt medaljer till Clear rounds. Sofia har inhandlat material till Nosework-cirklar och kurser.  

  

Draghundsportkommittén 

Draghundsportkommittén lades ner i augusti månad.
Kommittén bestod av Thara Pettersson (sammankallande), Patrik Sundqvist och Anna Rosenqvist. 

  

Valberedningens arbete 

Valberedningen har arbetat med att ta fram förslag för 2022 års styrelse. 

Sammankallande: Rita Hillring
Ledamöter: Emelie Bäckman och Yvonné Skoglund

  

Revisorernas arbete 

Revisorerna har under året 2021 synat klubbens räkenskaper och styrelsens arbete.

Sammankallande: Jenny Franzén
Revisorsuppleant: Ann Hjortsberg             

  

Träningsdagar 

Vi har haft Tisdagsträningar på klubben med valfri gemensam träning. Tisdagsträningarna har varit mycket uppskattade och välbesökta återigen under 2021.  

Dagträningen på onsdagar har fortsatt även i år och dagträningarna har kommit att bli väldigt uppskattade. Träningarna är välbesökta med god stämning och en stor variation på hundsporter. 

 

Klubbkläder

Klubbjackor, mössor, tröjor och t-shirts har funnits till försäljning hela året.  

  

Försäljning, intäkter, kostnader och investeringar

Klubben har sålt Newbody-produkter för 9 165 kr.

Försäljning av klubbkläder och Restaurangchansen gav intäkter på 8 960 kr. Kioskens försäljning har inbringat en vinst på 1 633 kr. 

Medlemsintäkter, kommittéernas arbete och kursverksamhet samt uthyrning av klubben har resulterat i 178 500 kr.  

Totalt har klubben under året intäkter på 239 785 kr. Medlemsintäkter och kursavgifter utgör de största intäkterna. 

Under året har inköp av material och externa tjänster kostat 97 618 kr varav snickare från Veterankraft, elektriker samt bygge av tak mellan de sammanbyggda barackerna är en stor del.  

Totalt har klubben haft kostnader på 186 338 kr. I den summan ingår löpande utgifter, köp av externa tjänster, byggmaterial, sammanbyggnad av barackerna, reparation av nya baracken, kommittéernas materialkostnader med mera.

             

Kurser, cirklar, prova-på och evenemang

År 2021 hade vi aktiviteter som resulterade i att vi fick ett stöd från Studiefrämjandet på hela 10 000 kr. Det har gått till kostnad för agilityinstruktörsutbildning och del av kostnad för agilityhinder. Det fick vi tack vare att våra ledare på klubben har rapporterat in hela 742 studietimmar. 

I övrigt stöttar Studiefrämjandet oss med digitala föreläsningar för våra aktiva funktionärer, digitala föreläsningar för våra medlemmar, hjälper oss med Zoom-utbildning och Zoom-lokaler för digitala årsmöten och erbjuder alltid styrelseutbildningar m.m.

 

Följande kurser/cirklar har hållits 2021: 

 • Agility hinderinlärning/nybörjarkurs (Instr. Annie)
 • Agility hinderinlärning/nybörjarkurs (Instr. Annie)
 • Agility fortsättning 1 (Instr. Annie)
 • Allmänlydnandskurs (Instr. Therese)
 • NW2-kurs (Instr. Sofia)
 • NW-cirkel fortsättning 1 (Cirkelledare Sofia)
 • NW-cirkel nybörjare (Cirkelledare Sofia)
 • NW-kurs fortsättning 2 (Instr. Sofia)
 • NW-kurs nybörjare a (Instr. Sofia)
 • NW-kurs nybörjare b (Instr. Sofia)
 • NW-träningstävling (Cirkelledare Sofia)
 • Rallylydnad fortsättning (Cirkelledare Cecilia)
 • Rallylydnad fortsättning (Cirkelledare Cecilia)
 • Rallylydnad nybörjare (Cirkelledare Cecilia)                                              
 • Spårcirkel (Cirkelledare Rita)                                                 
 • Spårcirkel (Cirkelledare Emelie) 
 • Valpcirkel (Cirkelledare Rita)
 • Valpkurs (Instr. Sofia)
 • Valpkurs (Instr. Sofia)

  

Övriga aktiviteter: 

 • Agilityträningar
 • En officiell nose work-tävling TSM NW1
 • En arrangerad städdag, flera städträffar
 • Ett antal nose work Clear Rounds
 • Dagträning (Cirkelledare Rita)
 • Hundens vecka v. 39 i samarbete med Studiefrämjandet 
  • Prova på Agility
  • Prova på Viltspår
  • Prova på Nose work
  • Prova på Rallylydnad
  • Prova på Sund med Hund
  • Supertisdag med grill
  • Superonsdag med grill 
 • Jaktlydnadsgrupp (Cirkelledare Cecilia)
 • Jaktlydnadsträning (Cirkelledare Cecilia)
 • Klubbmästerskap i nose work
 • Medlemsträff i oktober
 • NW-träffar (Cirkelledare Jenny)
 • NW2-träffar (Cirkelledare Sofia)
 • Prova-på drag
 • Rallylydnadscirkel (Cirkelledare Annelie)
 • Rallylydnadscirkel (Cirkelledare Annelie)
 • Rallylydnadsträning (Cirkelledare Cecilia)
 • Social- och miljöträning för unghund (Cirkelledare Kerstin)
 • Tisdagsträning VT (Cirkelledare Cecilia)
 • Tisdagsträning HT (Cirkelledare Cecilia)
 • Tävlings- och brukslydnadsaktivitet (Cirkelledare Annelie)
 • Tipspromenad/Hundmarschen
 • Träningstävling i Agility med revanschlopp
 • Viltspår inför anlagsprov (Cirkelledare Kerstin) 

  

Medlemsutveckling 

Under verksamhetsåret 2021 har klubbens medlemmar ökat från 184 till 228. Vi är mycket glada över denna stora ökning i medlemsantal.   

                    

Underhåll av klubben 

Köket har flyttats till den nya baracken där en liten diskbänk med vask och två spisplattor har inhandlats och monterats. Rör har dragits från diskbänken så att vätskor i mindre mängd kan hällas ut direkt i vasken. Vitrinskåpen, som tidigare användes som bokskåp, monterades i det nya köket och används nu som köksskåp. En nyare kyl och frys fick ersätta den gamla kylen. Köket försågs även med en ny bänkskiva. 

En vägg mellan den nya och gamla baracken har byggts vilket gjort att den större delen av den nya baracken blev ett konferensrum och den gamla baracken blev ett material/redskapsförråd. Det har spacklats, slipats, satts väv och målats samt lagts ett nytt golv. En större whiteboardtavla har monterats på kortväggen i konferensrummet. Material/redskapsförrådet har försetts med garderober och hyllor för utrustning och material. En lång bänkskiva monterades istället för den gamla rostfria diskbänken.

I den lilla hallen i nya blå baracken har en hatthylla och krokar för koppel med mera monterats. Ett nytt nyckelskåp för reservnycklar samt ett litet svart nyckelskåp för nyckeln till arkivskåpet har monterats bredvid ytterdörren. Lister är monterade i dörrvalvet.

Låscylindrar på båda dörrarna är nu utbytta, så att det nu finns 5 st nycklar som fungerar i båda låsen.

Ytterbelysningen utanför dörren i nya baracken tänds numera på gaveln mot parkeringen.
Ström är nu kopplad till toaletten vilket betyder att vi kan använda värme och belysning.
Utebelysning har monterats på långsida och kortsida av den nya baracken. Lamporna tänds på gaveln mot parkeringen, detsamma gäller belysningen mot planen. 

Skylten med klubbens namn har tillfälligt flyttats från väggen på nya baracken pga renoveringsarbete.

Yttervägg på nya baracken har rivits pga. fuktskada i syll och panel samt i vissa reglar. Snickare från Veterankraft kommer att laga fuktskadorna och montera ny panel. Arbetet är i stort sett klart. Elektriker har sett över all elinstallation och lagat felet som uppstod när veterankraft spikade i en elledning.

Träbänkarna ute har fräschats upp med nya ribbor och lydnadshindret har fått nya bräder. 

Prispallen och delar av aktivitetsbanan har målats. 


Vi har haft en städdag och flera fixardagar då vi ordnat med baracker, skjul, stenmjöl-planen, gräsklippning, slyröjning och diverse annat arbete på klubben. Tack alla medlemmar som hjälpte till dessa dagar!         

  

Fortbildning 

Sofia Folestam har avslutat sin Nosework-instruktörsutbildning och är färdig SNWK-certifierad Nosework-instruktör sedan juli 2021.
Viktoria Strömberg har gått utbildningen Agilityinstruktör A1 i SAGIK’s regi.

  

BPH  

En formell ansökan om att få starta upp verksamhet med BPH (Beteende- och Personlighets-beskrivning hund) har lämnats till Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, vilken har beviljat vår ansökan och är mycket glada för att BPH ska kunna erbjudas hundägare i Karlstadsområdet. En arbetsgrupp har bildats och det finns ett flertal medlemmar utöver arbetsgruppen som är intresserade att bidra till klubbens framtida BPH-verksamhet. Utbildning för beskrivare, testledare och figuranter kan förhoppningsvis komma igång under 2022. 

  

Kommunen/arrende 

Inget nytt från kommunen i år. Arrendet löper på ett år i taget. Fakturaadressen är meddelad sedan tidigare. (Fakturaadressen är detsamma som “kontaktperson” enligt kommunen). Ingegerd Karlsson är vår kontaktperson på kommunen.  

 

  

Slutord

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som på något sätt ställt upp och engagerat sig för klubben verksamhetsåret 2021. Styrelsen vill tacka för ert förtroende för det gångna året och vi ser fram emot ett nytt spännande år med våra hundar 2022.

Sist men inte minst vill vi hälsa alla nya medlemmar välkomna till klubben!