VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022    

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Ännu ett händelserikt verksamhetsår är till ända. Styrelsen för Sörmons Hundklubb LKK ger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden

2022-02-17 – 2023-02-20

 

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Sofia Folestam               

Kassör: Kerstin Karlsson

Sekreterare: Caroline Brandberg      

Vice ordförande: Therese Lippel

Ledamot: Christina Ledin

Ledamot: Viktoria Strömberg

Ledamot: Lotta Sjöö

1:e Suppleant: Thara Pettersson      

2:e Suppleant: Ewa Wikström

3:e Suppleant: Annica Nilsson Wuopio                                                                                  .

Styrelsens arbetsområden och sammanträden

Styrelsen har haft kontakt med Studiefrämjandet, uppdaterat och skött klubbens facebooksida liksom facebookgrupper, instagram och har under året också utfört administrativa uppgifter kring klubbens aktiviteter och evenemang. I år har styrelsen fått hjälp av Carin Bengtsson som sett till att det funnits fika i kylen samt sett till att andra förbrukningsvaror finns tillgängliga. Vi i styrelsen har skött och löpande uppdaterat hemsidan, hanterat inkommande mail till styrelsens mailadress, klubbens övriga mailadresser samt planerat och genomfört städdagar. Vi har även genomfört försäljning av Restaurangchansen genom Annie Paulsson.

Styrelsen genomförde det konstituerande mötet i samband med årsmötet 2022-02-16. Vidare har styrelsen träffats och haft 9 stycken styrelsemöten under verksamhetsåret 2022, vi har även haft ett möte på Studiefrämjandet om klubbens verksamhet och styrelsens uppdrag samt ett visionsmöte. Samtliga styrelsemötesprotokoll har löpande lagts ut på hemsidan för medlemmar att läsa.

Kommittéer

Utbildningskommittén

Therese Lippel (sammankallande), Sofia Folestam, Annie Paulsson, Kerstin Karlsson, Viktoria Strömberg och Rita Hillring.

Kommittén har ansvarat för klubbens kurser och utbildningar, vilket innebär kursanmälningar, reklam, hantering av inbetalningar och publicering på hemsidan. Kommittén har haft hand om facebookgruppen för kursplanering, där alla instruktörer, cirkelledare, och assistenter finns med. Där delar vi information mellan varandra. Kommittén hade även ett möte med klubbens instruktörer och assistenter där vi diskuterade framtid och behovet av fler instruktörer och assistenter.

Agilitykommittén

Viktoria Strömberg (sammankallande), Martina Larsson, Emilia Öhberg, Linda Åström Halvorsen och Anna Östberg.

Agilitykommittén har:

-       plockat ut och in våra hinder tillsammans med medlemmar från klubben köpt nya tunnelhållare och sandpåsar

-       reparerat hinder löpande under säsongen

-       underhållit agilityplanen genom att rensa ogräs och kratta jämnt underlaget. Planen har varit mycket fin hela året tack vare att alla medlemmar hjälpts åt!

-       anordnat träningsdagar för medlemmar

-       anordnat prova på agility för barn och ungdomar där vi bjöd på pizza och dricka, vilket var mycket uppskattat.

-       anordnat en träningstävling med fina priser från Hundshopen Forshaga och Wermlands Skogsförråd

-       undersökt möjligheten att byta grind till agilityplanen samt att sätta upp en till grind i närheten av skjulet

-       skapat en arbetsgrupp för tävlingsplanering

-       arbetat för att engagera medlemmar i underhållet av agilityplanen

-       arbetat för att engagera medlemmar i agilityaktiviteter på klubben

 

Nose Work-kommittén

Sofia Folestam (sammankallande) och Jenny Franzén.

Nose Work-kommittén har under 2022 haft en officiell NW2 TSM den 14/8 på Teater Mimulus, som blev väldigt lyckad tack vare flera hjälpande medlemmar. Ett doftprov genomfördes 20/2 2022 och ytterligare ett den 7/1 2023.

Utöver den officiella tävlingen har Nose Work-kommittén arrangerat några inofficiella Clear Rounds samt ett klubbmästerskap.

Nose Work-kommittén har köpt in störningsdofter och rosetter till Clear Rounds samt rosetter till klubbmästerskapet 2022 och kommande KM 2023. Sofia har även köpt in material till Nose Work-kurser såsom möbeltassar och startkit.

BPH-kommittén

En ny kommitté har bildats för att starta upp verksamhet för SKK Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. I kommittén finns Kerstin Karlsson, Therese Lippel, Viktoria Strömberg, Caroline Brandberg, Joakim Larsson och Marianne Jonsson.

Utbildning av två funktionärer och två beskrivare är klart, och två testledare är under utbildning. BPH-kommittén har haft några planeringsmöten. Under året har funktionärer utbildats via SKK. Två beskrivare har utbildats och examinerats externt.                                                                                  

Material till BPH-bana är levererad från SKK och annat material är delvis inköpt. Förväntad start med BPH-prov kommer att ske under 2023 så snart alla funktionärer är klara med utbildningen.

Kommittén har fått en egen flik på hemsidan och en egen mejladress.

Valberedningens arbete

Valberedningen har arbetat med att ta fram förslag för 2023 års styrelse. 

Sammankallande: Emelie Bäckman

Ledamöter: Annelie Johannesson och Yvonné Skoglund

Revisorernas arbete

Revisorerna har under året 2022 synat klubbens räkenskaper och styrelsens arbete.

Sammankallande: Jenny Franzén

Revisorssuppleant: Ann Hjortsberg

Träningsdagar

Vi har haft Tisdagsträningar på klubben med tema (nytt för 2022) som Cecilia Julin och Annelie Johannesson har hållit i samt valfri gemensam träning. Tisdagsträningarna har varit mycket uppskattade och välbesökta återigen under 2022.

Dagträningen med Rita Hillring och Carin Bengtsson på onsdagar har fortsatt även i år och dagträningarna har kommit att bli väldigt uppskattade. Träningarna är välbesökta med god stämning och en stor variation på hundsporter.

Klubbkläder

Klubbjackor, mössor, tröjor och t-shirts har funnits till försäljning hela året. När de nuvarande kläderna tar slut är styrelsens plan att nya kläder ska kunna köpas in av enskilda medlemmar direkt i butik så kläder inte behöver förvaras på klubben.

Resultat, intäkter och kostnader

Föreningens resultat (balans) för perioden 1 januari till 31 december 2022 efter finansiella intäkter och kostnader visar en tillgång på 22 758 kr.                                                             

De totala intäkterna under året uppgår till 212 377 kr varav de största intäkterna utgörs av medlemsintäkter och kursavgifter på tillsammans 152 000 kr. Ett stöd på 6000 kr har erhållits även i år från Studiefrämjandet och officiella samt inofficiella tävlingar inom olika aktiviteter bidrar med intäkter. Lite intäkter från försäljning av kläder, kioskvaror m.m. finns också.

Den totala kostnaden under året uppgår till 189 619 kr varav de största kostnaderna utgörs av inköp av material till aktiviteter och fastigheten t.ex. nya utemöbler och trappa, diverse byggmaterial och färg, instruktörs- och BPH-utbildningar, administrationsavgift till SKK samt resekostnader. Större kostnader finns även för externa tjänster för snickare och elektriker. Utöver detta finns även olika mindre kostnader som t.ex. inköp till kiosk, förbrukningsmaterial, arrende, olika banktjänster och försäkringar.

För mer specifik kontoinformation se föreningens balans- och resultatrapport på hemsidan.

Kurser, cirklar, prova-på och evenemang

År 2022 hade vi aktiviteter som resulterade i att vi fick ett stöd från Studiefrämjandet på 6 000 kr. Det har delvis bidragit till kostnad för utbildningar inom kommande BPH-verksamhet. 

I övrigt stöttar Studiefrämjandet oss med digitala föreläsningar för våra aktiva funktionärer, digitala föreläsningar för våra medlemmar, hjälper oss med Zoom-utbildning och Zoom-lokaler för digitala årsmöten och erbjuder olika styrelseutbildningar m.m.

Följande kurser/cirklar har hållits 2022:

-       Agility nybörjarkurs (Instr. Annie)

-       Agilitykurs nybörjare (Instr. Viktoria)

-       Agility fortsättning (Instr. Viktoria)

-       Agility fortsättning (Instr. Annie)

-       Prova på agility barn och ungdom (Instr. Viktoria)

-       Nose work-kurs Fortsättning 1 (Instr. Sofia)

-       NW-kurs nybörjare (Instr. Sofia)

-       NW2-träningsträffar (Cirkelledare Sofia)

-       Hoopers grundkurs (Instr. Rita)

-       Hoopers grundkurs 2 (Instr. Rita)

 

-       Dagträning (Cirkelledare Rita)

-       Dag-gruppen med aktivitetsövningar (Cirkelledare Rita)

-       Dagträning (Cirkelledare Rita)

 

-       Fotgåendeklubben (Cirkelledare Annelie)

-       Viltspår nybörjare (Cirkelledare Kerstin Karlsson)

-       Tisdagsaktivitet (Cirkelledare Cecilia)

-       Tisdagsgruppen (Cirkelledare Cecilia

-       Rallylydnad nybörjare (Cirkelledare Rita)

-       Rallylydnadscirkel (Cirkelledare Cecilia)

-       Rallylydnad fortsättning (Cirkelledare Cecilia)

-       Öppen rallylydnadsträning (Cirkelledare Annelie Johannesson)

-       Rallylydnad nya moment (Cirkelledare Cecilia)

Övriga aktiviteter:

-       Två arrangerade städdagar, flera städträffar

-       En “spackeldag” då vi förberedde barackerna för målning i röd färg

-       Två målarhelger

-       Agilityträningar

-       Ett antal Nose Work Clear Rounds

-       Klubbmästerskap i Nose Work

-       En officiell NW2 TSM

-       Träningstävling i Agility med revanschlopp

-       Inofficiell rallylydnadstävling

-       Prova-på-Hoopers (två tillfällen)

-       Lillerudsdagarna 27-28 augusti

-       Hundens vecka v. 37 i samarbete med Studiefrämjandet

-       Prova på Freestyle

-       Prova på Viltspår

-       Prova på Rallylydnad

-       Prova på Sund med Hund

-       Prova på Tisdagsträning

-       Prova på Onsdagsträning

-       Medlemsfest i november

Medlemsutveckling

Under verksamhetsåret 2022 har klubbens medlemmar ökat från 229 till 255.  

Underhåll av klubben

Vi har målat barackerna röda och vita med hjälp av flitiga medlemmar.

Ny trappa har byggts och placerats framför nya baracken. Ett trappräcke har monterats på väggen bredvid entrédörren.

Hängränna har monteras på det röda skjulet och en längre avrinning har gjort ut mot stora planen. På kortsidan av nya baracken är den gamla hängrännan utbytt till en ny.

En Nose Work-vägg monterades på agilityskjulet. Nose Work-området gjordes klart med ett litet hus, gungställning, bänk och lastpallar i olika höjder och sammansättningar med hjälp av medlemmar.

Elen har setts över och underhållits.

Byggnader har underhållits där behov uppstått.

Utemöblerna har placerats ut. De sitter nu fast i par med nya kedjor och lås.

Inköp av brandsläckare, brandfilt och första-hjälpen förband är gjort. Dessa kommer att finnas i nya baracken och i förrådet.

Utbildning/Fortbildning

Kerstin Karlsson har gått en raskunskapsutbildning och går en viltspårsintruktörsutbildning.

Rita Hillring har gått en Hoopersinstruktörutbildning och är färdig Hoopersinstruktör.

Therese Lippel och Viktoria Strömberg är utbildade BPH-beskrivare.

Sofia Folestam har gått Fortbildning i Nose Work för klass 2-3.

Kommunen/arrende

Arrendet löper på ett år i taget. Kommunen har under året besiktat området gällande invasiva växter. Vi har under hösten ställt frågan om möjlighet till utökat markområde, men fått avslag. Sandra Erlandsson är vår kontaktperson på kommunen.

Slutord

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som på något sätt ställt upp och engagerat sig för klubben verksamhetsåret 2022. Styrelsen vill tacka för ert förtroende för det gångna året och vi ser fram emot ett nytt spännande år med våra hundar 2023.

Sist men inte minst vill vi hälsa alla nya medlemmar välkomna till klubben!