VERKSAMHETSPLAN 2022

 

1. Alla i styrelsen, valberedning och revisorer ska första kvartalet av verksamhetsåret genomgå en utbildning(kväll) hos Studiefrämjandet om arbete med förtroendeuppdrag i förening. Även kommittéer och samordnare ska bjudas in att delta.


2. Styrelsen utlyser 2 städ/fixardagar, en på våren och en på hösten. Dessa dagar planeras av styrelsen och genomförs av klubben.


3. Styrelsen köper in nya utemöbler till klubben senast andra kvartalet.


4. Styrelsen planerar för att måla alla byggnader utvändigt senast tredje kvartalet. Klubben hjälps åt med förberedelser och genomförande.


5. Styrelsen, tillsammans med utbildningskommittén har som mål att finna och utbilda ideellt engagerade medlemmar till instruktörer, eftersom klubben växer och det blir svårare att få en plats på klubbens utbud av kurser.


6. Styrelse, tillsammans med klubbens kommittéer jobbar med att engagera fler medlemmar till ideellt arbete, så som att hjälpa till som assistent på kurs, engagera sig i frågor, delta på fixardagar eller att anta ett förtroendeuppdrag