VERKSAMHETSPLAN 2023

 

  1. Alla i styrelsen, valberedning och revisorer ska första kvartalet av verksamhetsåret genomgå en utbildning(kväll) hos Studiefrämjandet om arbete med förtroendeuppdrag i förening. Även kommittéer och samordnare ska bjudas in att delta.

  2. Styrelsen utlyser två städ/fixardagar, en på våren och en på hösten. Dessa dagar planeras av styrelsen och genomförs av klubben.

  3. Klubben ska skapa öppna och gemensamma träningar, kursverksamhet av god kvalitet samt anordna inofficiella och officiella tävlingar.

  4. Klubbens BPH-verksamhet ska beskriva minst 50 hundar.

  5. Klubbens område, planer samt byggnader och lokaler ska fortlöpande underhållas.

  6. Styrelsen, tillsammans med utbildningskommittén har som mål att finna och utbilda ideellt engagerade medlemmar till instruktörer, eftersom klubben växer och det blir svårare att få en plats på klubbens utbud av kurser.

  7. Styrelse, tillsammans med klubbens kommittéer jobbar med att engagera fler medlemmar till ideellt arbete, så som att hjälpa till som assistent på kurs, engagera sig i frågor, delta på fixardagar eller att anta ett förtroendeuppdrag.